feelgood

อ่านให้เข้าใจความหมายของคำคำนี้ “คู่ชีวิต”

” คู่ชีวิต “

… 5 สิ่งที่ผู้ชาย” อยากได้จาก .. คู่ชีวิต …

1. ความเข้าใจ

2. ความไว้ใจ

3. การสนับสนุน

4. การเห็นด้วย

5. ความเคารพ

… 3 สิ่งที่ผู้หญิง” อยากได้ .. จากคู่ชีวิต …

1. ความปลอดภัย

2. ความโรแมนติก

3. ความรักและความเอาใจ

… 3 ปัญหาใหญ่ .. ในชีวิตคู่ …

1. การเงิน

2. การนอกใจ

3. การสื่อสาร

… 3 เพิ่ม 3 ลด ในการ .. ใช้ชีวิตคู่ …

1. เพิ่มการใส่ใจ” ความเปลี่ยนไป .. ของฝ่ายตรงข้าม

2. เพิ่มการมองข้อดี .. ของฝ่ายตรงข้าม

3. เพิ่มการพูดในด้านบวก .. ของฝ่ายตรงข้าม

4. ลดการเปรียบเทียบ .. กับคู่ชีวิต” ของคนอื่น

5. ลดการตำหนิ .. หรือด่าทอ

6. ลดการคาดเดา .. เพราะ… ทำให้เกิดการเข้าใจผิด

… 4 มาก ในชีวิตคู่ …

1. คิดถึงข้อดี .. ของอีกฝ่ายให้มาก

2. ชื่นชมข้อเด่น .. ของอีกฝ่ายให้มาก

3. เข้าใจความลำบากใจ .. ของอีกฝ่ายให้มาก

4. ให้อภัยข้อเสีย .. ของอีกฝ่ายให้มาก

… 4 ประโยคที่ .. พึงพูดอยู่เสมอ …

1. ขอโทษน๊ะ .. ผม/ฉันผิดไปแล้ว

2. ผม/ฉัน .. เชื่อใจคุณ

3. ผม/ฉัน .. ภูมิใจในตัวคุณ

4. ผม/ฉัน .. รักคุณ

ฉัน… อยากบอกเธอ” ทั้งหลายว่า …

เรื่องครอบครัวนั้น… ไม่มีอะไรถูกอะไรผิดดอก

มีก็แต่รัก” และหวังดีต่อกัน .. หรือเปล่า..??

คนในเรือน” หากรวมใจกัน…

ไฉน.? การงาน .. จะไม่เจริญ

ไฉน.? คนในเรือน .. จะไม่เป็นสุข

เพราะ… เรือนนั้นเป็นที่รัก” หาใช่ .. ที่ร้างห่างกัน …

 

ธรรมของผู้ครองเรือน

 

  ธรรมะ 4 ข้อนี้ไม่ใช้ธรรมของฆราวาสเพียงอย่างเดียว บรรพชิตผู้ออกบวชก็ควรถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน เพราะใครที่มี สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ ชีวิตก็จะเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว

ฆราวาสธรรม 4

รายละเอียดของฆราวาสธรรมแต่ละข้อมีดังนี้คือ

1. สัจจะคือการเป็นคนจริง ในที่นี้จะนำเสนอสองนัยยะ

      นัยยะแรกคือ เมื่อตั้งใจอะไรไว้แล้ว ก็จริงต่อเป้าหมายนั้นไม่ท้อถ่อยต่อเป้าหมายนั้น เพราะงานทุกอย่างในโลกนี้ทั้งงานใหญ่ งานเล็ก ล้วนต้องเจออุปสรรคด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งอุปสรรคภายในคือใจของเราเอง หรืออุปสรรคภายนอก เงื่อนไข สิ่งแวดล้อม ผู้คนรอบตัวก็ตาม ดังนั้นจะประสบความสำเร็จได้ “เราต้องจริง” เมื่อเจออุปสรรคก็ไม่หยุด แต่จงเดินหน้าต่อไปจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

      นัยยะที่สองคือเป็นคนที่รักษาคำพูด พูดคำไหนคำนั้น เชื่อถือได้ เหมือนดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ตถาคต พูดอย่างไรทำอย่างนั้น ทำอย่างไรพูดอย่างนั้น” ถ้าทำได้อย่างนี้ เราจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือ ส่งผลให้ชีวิตเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

 

2. ทมะ คือการฝึกตัวเอง เมื่อเราตั้งใจอะไรไว้แล้วก็ต้องฝึกตัวเองให้เพิ่มพูนตลอดเวลา เพื่อจะได้สามารถทำไปถึงเป้าหมายได้สำเร็จสมความตั้งใจ ตอนเริ่มต้นอาจจะไม่ได้เก่ง แต่มุ่งตรงต่อเป้าหมายนั้น แล้วฝึกตัวเองพัฒนาศักยภาพ ขอเพียงอย่าหยุดการฝึกตัวเอง ฝึกไปจนตลอดชีวิตของเราเลย สุดท้ายความสำเร็จจะเป็นของเรา

3. ขันติ คือความอดทน ความอดทนในที่นี้มีสี่ระดับ

  1. อดทนต่อความลำบากตรากตรำ
  2. อดทนต่อทุกขเวทนา
  3. อดทนต่อการกระทบกระทั่ง
  4. อดทนต่อสิ่งที่เย้ายวนใจ หรือกิเลสซึ่งทนได้ยาก

4. จาคะ คือความเสียสละ ทั้งสละวัตถุสิ่งของ มีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่น และสละอารมณ์ ไม่เก็บอารมณ์ขุ่นมัวไว้ในใจ ทำให้ใจเราผ่องแผ่วอยู่เรื่อยๆ คนเราจะประสบความสำเร็จได้ต้องรู้จักจาคะ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นด้วย คนไหนที่เริ่มเติบโตในหน้าที่การงานแล้ว มีน้ำใจต่อผู้ร่วมงานรอบข้างไม่โตเดี่ยว ดึงคนอื่นขึ้นมาด้วยเป็นกลุ่ม ก็จะสามารถรับมือกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคง

      ผู้นำฆราวาสธรรม 4 ไปใช้ แม้อยู่ครองเรือนก็จะเป็นฆราวาส คฤหัสถ์ที่มีความสุขความสำเร็จในชีวิต หากเป็นนักบวชก็จะได้รับผลแห่งการปฏิบัติบำเพ็ญสมณธรรมด้วยสิ่งที่ตั้งใจปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรม ทั้ง 4 ประการนี้

มาฟังธรรมดีๆเรื่อง ครองเรือนเลิศล้ำ ครองธรรมเลิศลอย โดย ท่าน ว วชิรเมธี

Cr : นุสนธิ์บุค

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *