feelgood

รัก คือ ทำให้ดีที่สุด แล้วปล่อย

หลายๆ คนดิ้นรน ค้นหาความรักที่แท้จริง

อยากจะบอกให้ทุก ๆ คนได้รู้ว่า
ความรักที่แท้จริง คือ รักที่บริสุทธิ์
รักที่ เป็น การให้
และ รัก ที่ได้เห็น คนรักมีความสุข

ไม่ใช่สมัยนี้ ตอนนี้ที่ความหมายของความรักได้เปลี่ยนไปแล้ว
รัก คือ การครอบครอง การแย่งชิง การยึดติด
รัก คือ ความหวง ความอาวรณ์ และความเป็นเจ้าของ

สิ่งเหล่านี้ ล้วนคือ โมหะ คือ “การลุ่มหลง”
ใครก็ตามต่อให้เก่ง หรือเป็นใครที่ยิ่งใหญ่มาจากไหนก็แล้วแต่
เจอ โมหะ เข้าไป รอดยากทุกคน

ดังนั้น การดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ ซึ่งรอบด้านล้วนมีแต่กิเลส
มีแต่ความอยาก มีแต่ความดิ้นรน มีแต่การแย่งชิง และขวนขวาย
เพื่อให้ชีวิตของตนนั้นได้อยู่บนพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
มีชื่อเสียง มีลาภยศ มีความเด่นดัง มีความคล่องตัว

จะมีใครบ้างที่สามารถปลด และปลงได้ บนพื้นฐานแห่งความเสียสละ
ชีวิตมนุษย์นี้สั้นนัก มัวดิ้นรน ยึดติดอยู่กับสิ่งเร้ารอบตัว
กว่าจะรู้ตัว หรือได้สติอีกครั้งก็เจ็บจนเกินที่จะสามารถทนได้

อยากหลุดพ้นจากภาวะเหล่านี้หรือไม่

ถ้าอยาก จงจดจำไว้ว่า “ความรัก คือ การเสียสละ”

และเรารู้หรือไม่ว่า ต้องเสียสละอย่างไร

1. เราต้องเคารพในสิ่งที่คนรักของเราเลือก

2. เราต้องยินดีเมื่อคนรักของเราได้ในสิ่งที่เค้าต้องการ

โมหะนั้น เหมือนหมอกบาง ๆ
ที่คอยกั้นไม่ให้เราสามารถมองเห็นความจริงที่เกิดขึ้น
ทำให้เรายึดติด ว่าตัวเรานั้นถูกเสมอ
และสิ่งที่เราทำนั้นถูกที่สุด

คอยปิดกั้นไม่ให้จิตสำนึก หรือสัญชาตญาณ
คอยเตือนเราได้ในสิ่งที่เราได้กระทำ
กว่าจะรู้ตัวว่าโดน “โมหะ” เข้าครอบงำ
ตอนนั้นสำหรับบางคน ก็สายเกินไปเสียแล้ว

การมี “สติ” เท่านั้นที่จะสามารถทำให้เรารู้ตัว และรู้ทัน
ต่ออำนาจแห่งความลุ่มหลง

แต่วิธีจะฝึกสติให้เกิดกับเราตลอดเวลานั้น
จำเป็นต้องมีองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างรวมกัน
นั่นคือ การทำบุญ การทำทาน การสวดมนต์ และการเจริญภาวนา

สิ่งเหล่านี้ ล้วนสอนให้เรามีสติอยู่กับตัว
และไม่ปล่อยใจไปไกลเกินตัว
หนทางแห่งการฝึกฝน มันช่างยากเย็น
แต่ไม่มีอะไรสามารถเอาชนะความเพียรของมนุษย์ไปได้

 

ขอบคุณที่มา getwellsoonxoxo.com