Category Archives: tumma

เด็กนักเรียนอเมริกา ตั้งแถวต้อนรับ “หลวงพี่หมี” พระไทยที่โด่งดังไปทั่วโลก

หลายคนคงเคยได้ยินข่าว สำหรับ “หลวงพี่หมี” พระสุธรรม ฐิตธัมโม หรือนายสุธรรม นทีทอง อดีตเลขาฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ที่ได้ละทางโลก หันหน้าเข้าทางธรรม ออกเดินธุดงค์เพื่อสันติภาพรอบโลก รวมระยะทางกว่า 19,000 กิโลเมตร เพื่อหวังใช้การเดินธุดงค์และหลักธรรม เป็นกิจกรรมที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อเผยแผ่ธรรมะและสร้างสันติสุข ท่ามกลางความขัดแข้งที่กำลังเกิดขึ้น

ซึ่งคนในประเทศสหรัฐอเมริกา หลายคนรู้จักประเทศไทย เนื่องจากพระธรรมได้เผยแผ่ธรรมะ บอกเล่าให้คนรู้จักความเป็นไทยให้หลายคนที่ไม่รู้จัก รวมไปถึงวัฒนธรรมอันดีงามแต่โบราณกาล สิ่งเหล่านี้ไม่อาจหาได้จากที่ไหนบนโลก นอกจากประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา หลวงพี่หมีได้เริ่มธุดงค์จาก Gray Summit, Mo. ไปยัง Pacific, Mo. ซึ่งทาง Mayor ของเมืองนี้ Steve Myers เตรียมการต้อนรับและถวายอาหารเพลแก่ท่านอย่างอบอุ่น ต่อจากนั้นจะเดินธุดงค์ต่อไปยัง Zitzman Elementary Scholl ซึ่งจะมีเด็กนักเรียนมาจัดแถวต้อนรับท่าน ท่านเดินผ่านเมืองนี้มีแต่คนเข้ามาทักทายตลอดทาง

โดยมีนักเรียนเป็นร้อยมารอรับท่าน ทุกคนตื่นเต้นมาก เพราะท่านได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง และตอนนี้เด็กได้รู้จักเมืองไทยแล้ว พวกเค้าจะกลับไปบอกพ่อแม่ว่าให้พาพวกเค้าไปเมืองไทย เพราะพระไทยสร้างความสุขและสันติภาพให้แก่โลก เด็กทุกคนกราบไหว้พระเหมือนกับเป็นเด็กไทยแต่ผมทอง อนุโมทนาบุญด้วยครับ

โดยการเดินธุดงค์ของหลวงพี่หมี มีรถตำรวจของประเทศอเมริกา ประกบหน้าประกบหลัง ตามไปส่งถึงที่ ท่านไม่รู้จักใครเลยในรัฐ Missouri มีแต่คนยื่นมือเข้ามาช่วย เพื่อป้องกันมิให้เกิดภยันตรายต่อพระธุดงค์ ซึ่งไม่เคยติดต่อขอให้ใครมาช่วย แต่พวกเค้ามาด้วยใจพร้อมทั้งชื่นชมการเดินธุดงค์รอบโลกของท่านอีกด้วย ทั้งนี้ข่าวพระธุดงค์ดังไปทั่ว St. Louis มีช่างภาพมาแอบทำข่าวตลอดเส้นทาง และตอนนี้ประเทศไทยเป็นที่กล่าวขานจากคนอเมริกาตลอดเส้นทางที่ผ่าน

ทำเองก็ได้บุญ ชวนผู้อื่นทำก็ได้บุญ อานิสงส์ของการอนุโมทนาในบุญคนอื่น

ทำเองก็ได้บุญ ชวนผู้อื่นทำก็ได้บุญ อานิสงส์ของการอนุโมทนาในบุญคนอื่น
อานิสงส์ของการอนุโมทนาในบุญคนอื่นผลของบุญนั้นมีความมหัศจรรย์มาก ทำบุญเองก็ได้บุญ ชวนผู้อื่นทำบุญก็ได้บุญ…

บางคนไม่ได้สละทรัพย์เป็นเจ้าของวัตถุทาน ไม่ได้เป็นผู้ถวายทานด้วยมือ อีกทั้งไม่ได้อยู่ร่วมในการให้ทานกับเข า ด้วย แต่มารู้ทีหลังว่าคนอื่นเขาให้ทาน

รู้แล้วก็รู้สึกยินดีเลื่อมใสไปกับเขา อนุโมทนาบุญกับเขาบุคคลนั้นก็จะพลอยได้รับผลของบุญด้วยอย่างน่าอัศจรรย์

ดังเช่นผลบุญที่เกิดกับเพื่อนของนางวิสาขามหาอุบาสิกา

การอนุโมทนาบุญจัดเป็นการทำบุญ ๑ ใน บุญกิริย าวัตถุ ๑๐ คือ ปัตตานุโมทนามัย (บุญที่สำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ)

หากการรับรู้ด้วยใจปีติยินดีในบุญกุศลนั้น ผลบุญก็จะเกิดแก่บุคคลที่ได้อนุโมทนาบุญนั้นเองด้วย

ในพระธรรมบทมีอยู่ว่า

ครั้งหนึ่ง พระอนุรุทธะเถระจาริกไปในดาวดึงส์เทวโลก เห็นทิพย์วิมานหลังใหญ่ กว้างย าวและสูง ๑๖ โยชน์ แวดล้อมด้วยอุทย านและสระโบกขรณี

ล่องลอยอยู่ในอากาศ แผ่รัศมีไปไกลถึงร้อยโยชน์ เจ้าของวิมานนั้นเป็นเทพธิดาวรรณะงาม มีรัศมีสว่างไปทั่วทุกทิศ

มีกลิ่นทิพย์หอมยวนใจฟุ้งออกจากอวัยวะน้อยใหญ่ เมื่อย ามเยื้องกราย หรือ ร่ า ย รำก็มีเสียงทิพย์อันไพเราะ น่าฟัง น่ารื่นรมย์ใจ เปล่งออกจากอวัยวะน้อยใหญ่

พระอนุรุทธะเถระถามเทพธิดาเจ้าของวิมานนั้นว่า”เธอทำบุญด้วยอะไร ทิพย์สมบัตินี้จึงเกิดขึ้นแก่เธอ ”

นาง เทพธิดาตอบพระเถระว่า

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ ดิฉันเป็นเพื่อนของนางวิสาขามหาอุบาสิกา เมื่อเพื่อนของดิฉันสละทรัพย์ถึง ๒๗ โกฏิ สร้างบุพพารามมหาวิหาร

เธอชวนดิฉันและสหายอีก ๕๐๐ คน ไปเที่ยวชมปราสาท ดิฉันได้เห็นมิคารมาตาปราสาทที่เธอสร้างถวายพระภิกษุสงฆ์ที่ดิฉันเคารพ

ดิฉันเลื่อมใสในบุญของเธอ จึงอนุโมทนาบุญกับเธอว่า… สาธุ สาธุ

” ด้วยอานิสงส์ของการอนุโมทนาบุญนี้ ทิพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านี้จึงบังเกิดแก่ดิฉันเจ้าค่ะ ”

นางวิสาขาสร้างบุพพารามมหาวิหาร ด้วยการสละเครื่องประดับนั้น ซึ่งมีราคาถึงเก้าโกฏิเจ็ดพันกหาปนะ สร้างปราสาทหลังใหญ่

สมควรเป็นที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้า และเป็นที่อยู่ของภิกษุสงฆ์ ประดับด้วยห้องหนึ่งพันห้อง คือชั้นล่างห้าร้อยห้อง ชั้นบนห้าร้อยห้อง

โดยที่ท่านพระมหาโมคคัลลานเถระ เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างจัดไว้อย่างดี น่าจับใจ งานไม้ที่น่ารื่นรมย์ก็ตกแต่งสำเร็จเป็นอย่างดี

งานปูนก็พิถีพิถันทำอย่างดีน่าปลื้มใจ วิจิตรไปด้วยจิตรก รร ม มีมาลาก รร มลายดอกไม้ และลดาก รร มลายเถาไม้เป็นต้น

ที่ประดับตกแต่งไว้อย่างงดงาม และสร้างปราสาทห้องรโหฐานหนึ่งพันปราสาทเป็นบริวารของปราสาทใหญ่นั้น

และสร้างกุฎีมณฑปและที่จงกรมเป็นต้นเป็นบริวารของปราสาท เหล่านั้น ใช้เวลา ๙ เดือนจึงสร้างวิหารเสร็จ เมื่อวิหารสำเร็จเรียบร้อยแล้ว

นางวิสาขาใช้เงินฉลองวิหารถึงเก้าโกฏิกหาปนะ นางพร้อมด้วยหญิงสหายประมาณ ๕๐๐ คนขึ้นปราสาท

ได้เห็นสมบัติของปราสาทนั้น ดีใจกล่าวกะพวกเพื่อนหญิงว่า

“เมื่อฉันสร้างปราสาทหลังนี้งามถึงเพียงนี้ ขอเธอทั้งหลายจงอนุโมทนาบุญที่ฉันขวนขวายนั้น ฉันขอให้ส่วนบุญแก่พวกเธอ

เพื่อนหญิงทั้งหมดมีใจเลื่อมใส ต่างอนุโมทนาว่า อโห สาธุ อโห สาธุ ดีจริง ดีจริง .”

บรรดาเพื่อนหญิงเหล่านั้น เพื่อนอุบาสิกาคนหนึ่งได้ใส่ใจถึงการแผ่ส่วนบุญให้นั้นเป็นพิเศษ

ต่อมาไม่นาน นางได้ต า ยไปบังเกิดในภพดาวดึงส์ ด้วยบุญญานุภาพของนางได้ปรากฏวิมานหลังใหญ่

ย าวกว้างและสูงสิบหกโยชน์ ประดับประดาด้วยห้องรโหฐาน กำแพงอุทย านและสระโบกขรณีเป็นต้นมิใช่น้อย ล่องลอยอยู่ในอากาศ

แผ่รัศมีของตนไปได้ร้อยโยชน์ อัปสรนั้น เมื่อจะเดินก็เดินไปพร้อมกับวิมานสำหรับมหาอุบาสิกาวิสาขา เพราะมีจาคะไพบูลย์

และมีศรัทธสมบูรณ์จึงบังเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมานรดี ได้ดำรงตำแหน่งอัครมเหสีของท้าวสุนิมมิตเทวราช

ครั้งนั้น ท่านพระอนุรุทธะเที่ยวจาริกไปเทวโลก เห็นเพื่อนหญิงของนางวิสาขานั้นเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และทราบว่านางวิสาขาบังเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมานรดี

ได้ดำรงตำแหน่งอัครมเหสีของท้าวสุนิมมิตเทวราช.

ส่วนในที่นี้ ท่านพระอนุรุทธะกลับมนุษยโลกแล้ว ได้กราบทูลเนื้อความที่ตนและเทพธิดาพูดกัน ถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทำเนื้อความนั้นให้เป็นอัตถุปปัตติเหตุเกิดเ รื่ อ ง ทรงแสดงธรรมแก่บริษัทที่ประชุมกัน

พระธรรมเทศนานั้นได้เป็นประโยชน์แก่มหาชน ดังนี้แล.

เหตุผลที่เราควรฝึกสมาธิในช่วงที่มีชีวิตอยู่

เหตุผลที่เราควรฝึกสมาธิในช่วงที่มีชีวิตอยู่
วินาทีก่อนต า ย มนุษย์จะเห็นอะไร

ในวินาทีที่บุคลหนึ่งบุคคลใดกำลังจะถึงแก่ความต า ย ปกติแล้ว เมื่ออยู่ในช่วงเวลาแห่งความเป็นความต า ย

จิตของผู้ที่ไม่เคยฝึกฝนการภาวนาเลยจะควบคุมได้ย ากมาก

ก่อนที่จิตสุดท้ายจะดับไปสู่ความต า ย จิตจะต้องเข้าภวังค์เสียก่อน ภวังค์จิตก่อนต า ยนี้ มีลักษณะพิเศษ คือประสาทสัมผัสจะดับ หูไม่ได้ยิน ตาไม่เห็น

จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส กายไม่รู้สัมผัส พูดง่าย ว่าร่างกายไม่ทำงานแล้ว แต่จิตยังทำงานอยู่ ในขณะนั้นเองจะมีนิมิตปรากฏขึ้นในภวังค์จิต ได้แก่

  1. กรรมอารมณ์ปรากฏ:

คือสิ่งที่ทำไว้ใน ชาตินี้ หรือชาติก่อน จะมาปรากฏในภวังค์จิต เป็นลักษณะเหตุการที่ดำเนินไปเรื่อย คล้ายดูภาพยนต์ ไม่ได้เจาะจงจุดใดจุดหนึ่ง

  1. กรรมนิมิตอารมณ์ปรากฏ:

กรณีนี้จะไม่ปรากฏเป็นภาพในภวังค์จิต แต่จะปรากฏเป็นภาพ กุศล หรือ อกุศล ที่ตนเคยทำไว้ในชาตินี้แทน ซึ่งจะมีความชัดเจนมาก

เช่น เห็นภาพตอนที่ตนเองไปทำบุญทำกุศล (สร้างกรรมดี) ไปช่วยสร้างวัดฯ หรือเห็นสัตว์ตัวที่เคยฆ๋ าไว้ ซึ่งจะทำให้ ไปเกิดทันที่ ด้วยผลกรรมที่รุ นแร ง

  1. คตินิมิตอารมณ์ปรากฏ:

คือเกิดนิมิตเป็นผล แห่งกรรม เช่นเห็นเป็นภพภูมิตามผลกรรมที่ตนกระทำไว้ เห็นเป็น นรก สวรรค์ เป็นวิมาน เป็นเทวดา นางฟ้า หรือเปรต อสุรกาย

สัตว์เดรฉาน เป็นผลแห่ง กรรม จากการกระทำนั้น เป็นต้น

ซึ่งนิมิตทั้ง 3 นี้ ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่า ก่อนเสียชีวิตจะเกิดนิมิตแบบไหนขึ้น บางคนอาจคิดว่า จะใช้ประโยชน์จากจิตสุดท้าย ซึ่งเคยได้ยินว่า

ในชีวิตจะทำอะไรมาก็ตาม ถ้าจิตสุดท้ายคิดดี ก็เป็นอันว่า ได้ไปเสวยสุขอยู่แดนสวรรค์ ก็ต้องขอบอกว่า

“กฏแห่งกรรม”

มิได้มีความโง่เขล่าถึงเพียงนั้น ความคิดเช่นนี้ไม่ได้ทำได้ง่ายนัก เพราะจิตที่กำลังจะปฏิสนธิจิต เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติ เป็นจิตที่มีความรุ นแร ง

ควบคุมได้ย ากมาก สมัยพุทธกาล มีสตรีผู้หนึ่ง กระทำความดีมาตลอดชีวิต อยู่ในศีลธรรมตลอด หากแต่วาระสุดท้าย

จิตพลิกไปคิดถึงความผิดอันน้อยนิดที่เคยทำไว้ ยังบันดาลให้นางต้องไปชดใช้กรรมอยู่ในนรกภูมิชั่ วระยะเวลาหนึ่ง

พลังจิตนี้เอง จะสามารถช่วยผู้ที่ฝึกจิตในช่วงเวลาสำคัญเหล่านี้ได้ เพราะผู้ฝึกจิตทุกคนจะมีความคุ้นเคยกับการเข้าภวังค์ ยิ่งมีพลังจิตมากเท่าไหร่

ก็ยิ่งมีความสามารถควบคุมการทำงานของจิตในภวังค์

ซึ่งภวังค์ในสมาธิก็มีความคล้ายคลึงกับภวังค์ในจิตสุดท้ายมาก นักพลังจิตที่มีความรู้จะใช้โอกาสทองนี้ ยกจิตขึ้นสู่ฌานสมาธิ ส่งจิตไปสู่พรหมโลก

หรือหากแม้ผู้ฝึกจิตมีความเชียวชาญในการทำวิปัสสนาอยู่แล้ว ก็อาจใช้ช่วงเวลาดังกล่าว พิจารณาธาตุขันธ์ จนเห็นความเกิดดับ ตั ดตรงเข้าสู่นิพพานก็ยังได้

เรียกว่า เป็นการใช้ภวังค์แห่งความต า ย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นคือใช้เพื่อการบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในวินาทีสุดท้าย นั่นเอง

ฉะนั้น ผู้ที่หวังไปสู่ สุคติ ภูมิฯ ไปสู่ทีดีมีความสุขในภพภูมิ ต่อไปข้างหน้า ต้องหมั่น ทำแต่ความดี ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ทำบุญสร้างกุศลสร้างแต่กรรม ดี

และหมั่นฝึกฝนวิปัสสนาฯ ให้พร้อมอยู่เสมอ เพราะ เราไม่รู้ว่า เมื่อไหร่??? ที่เราหมดอายุขัย หมดเวลาในโลกนี้

เร่งสะสมบุญ สะสม กรรมดี กันดีกว่า อนุโมทนาสาธุ