เรื่องราวดีๆ

พ่อกับแม่เรานี่เก่งเนาะ ไม่มีปริญญาสักใบ แต่ทำให้ลูกเรียนจบรับปริญญาได้

“พ่อ-แม่ ” นี่..เก่งเนาะ ไม่มี “ปริญญาสักใบ” แต่ทำให้ลู… Read More พ่อกับแม่เรานี่เก่งเนาะ ไม่มีปริญญาสักใบ แต่ทำให้ลูกเรียนจบรับปริญญาได้