“ค น ร้ อ ย ค น” มองเราไม่เหมือนกันหรอก อ ย่ า พ ย า ย า ม ใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น

ของที่มีค่า หากอยู่กับคนที่ไม่รู้ค่า

ของสิ่งนั้นก็อาจดูไร้คุณค่า

ลูกน้องบางคนมีคุณค่า แต่เจ้านายไม่เห็นค่า

ลูกน้องคนนั้นก็ดูไร้คุณค่า

ภ ร ร ย า บางคนมีคุณค่า แต่สามีไม่เห็นค่า

ภ ร ร ย า คนนั้นก็ดูไร้คุณค่า

หากเราเป็นคนที่มีคุณค่า

แต่คนอื่นไม่เห็นค่าก็อย่าเสียใจ

ขอให้ตระหนักรู้ว่าไม่ว่าจะมีใครเห็นค่าในตัวเราหรือไม่

แต่เรายังคงมีคุณค่าเท่าเดิม

จงภูมิใจในคุณค่าของตัวเองและทำดีต่อไปเสมอ

ค น ร้ อ ย ค น มองเราไม่เหมือนกันหรอก

อ ย่ า พ ย า ย า ม ใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น

จนลืมว่า…

“เราควรที่จะมองตัวเองยังไง”

ไม่มีใครจะมีเวลามองดูเราได้นานหรอก

สิ่งที่เขาแสดงออกเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น

สิ่งสำคัญคือ

เราไม่ควรเอาความสุขของตัวเอง

ไปฝากไว้กับสายตาของคนอื่น

ไม่มีใครที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิต

มีแต่เราเท่านั้นที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิต

อย่ายึดติดกับสายตาของคน

อย่าสับสนกับคำพูดของใคร

ชีวิตนี้เป็นของเรา

สุขและ ทุ ก ข์ เราควรกำหนดเอง

Cr. ข้ อ คิ ด กำลังใจ