ไม่ มี ใครที่ไหนจะ ยิ่งใหญ่ ได้จากการ เ น ร คุ ณ

ไม่ มีใครยิ่งใหญ่จากการ “เ น ร คุ ณ ”
อ ย่ า หลงคารมใครง่ายไป

คนที่เข้าหาเรามีหลายแบบ

แยกให้ออกระหว่างเ รื่ อ งจริง

กับการแสดงละครให้ดูน่า ส ง ส า ร

ไม่ใช่อุตส่าห์ยื่น มื อ ไปช่วย

แทนที่จะมีความดีกลับได้ “ ค ว า ม ซ ว ย ”

แต่เชื่อเถอะ… ถ้าไม่รู้จักบุญคุณ คน

ทำอะไรก็ไม่ เจริญ ชี วิ ต เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดี

เหมือนจะราบรื่นแต่ก็ไปได้ไม่ไกล

ล้ ม ลุกคลุก ค ล า น อยู่ที่เดิม

สุดท้ายก็ “ พั ง ” ไม่เป็นท่า

ไม่ต้องทำอะไร ไม่ต้องท ว ง บุญคุณ

ดีที่สุดคือ “เ ลิ ก ค บ ” โยนออกไปให้ไกลจากชีวิต

ความกตัญญูรู้คุณ
คนเราจะอยู่คนเดียวตามลำพังไม่ได้

จำต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันทั้งในด้านกำลังกายกำลังทรัพย์

กำลังความคิดและอื่น หากได้รับอุปการะจากผู้ใด ก็เรียกผู้นั้นว่า

“ผู้มีบุญคุณ” หรือ”ผู้มีพระคุณ”

ผู้ใดช่วยเหลือให้อุปการะ แ ก่ เราก็ไม่พึงลืมบุญคุณของผู้นั้น

ผู้ไม่ลืมอุปการะที่ผู้อื่นมี แ ก่ ตน

ย่อมเป็นผู้เจริญด้วย ล า ภ ยศ สรรเสริญและไมตรี

แต่ผู้ใดไม่รู้บุญคุณของผู้อื่น หรือ ล บ ห ลู่ บุญคุณของผู้มีอุปการะ

ผู้นั้นจะเป็นผู้ ต่ำ ต้ อ ย ทำความดีไม่ขึ้นแม้จะพย าย าม ข ว น ขวายอย่างไร

ก็มักมีอันเป็นไปต่าง เรียกว่า ทำดีไม่ขึ้น เป็นคน อ า ภั พ อ ยู่ ตลอดกาล

การ ล บ ห ลู่ บุญคุณของผู้มีพระคุณนี้ เรียกว่า “เ น ร คุ ณ ”

การ เ น ร คุ ณ เป็นตัว ก า ล กิ ณี

จะคอยดึงให้คน เ น ร คุ ณ ตกต่ำ

ไม่มี โอกาสจะมีความสุขได้ใน ชี วิ ต

ไม่มีข้อใดยิ่งไปกว่า การแสดงความกตัญญูรู้คุณคน

ความ วุ่ น ว า ย ยุ่ ง ย า ก ต่าง ที่เกิดอยู่ในขณะนี้เพราะ ข า ด กตัญญู

ความเป็นผู้รู้คุณคนนั้นเอง

ข า ด กตัญญูแล้วอย่าหวังเลยว่าจะแก้ไขอะไร ได้

ลูกรู้คุณพ่อแม่ จึงเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ น้องรู้คุณพี่ จึงรักและนับถือเชื่อฟังพี่

“กตัญญูรู้คุณคนแล้วตอบแทน คือ สัญญลักษณ์ของคนดีแท้”

Cr. บทความดีจาก : PuiPinnarat , kamsondeedee