การที่เราดูแลพ่อแม่นั้น ไม่ใช่ หน้าที่ แต่เป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่

การดูแลพ่อแม่ ไม่ใช่ หน้าที่ แต่เป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่

หลายคนคงมี ความกตัญญู

อยู่ในตัวเองด้วยกันทั้งนั้น

อยู่ที่ว่า ใครจะมีมากหรือน้อยเพียงใด

แต่คุณรู้หรือไม่ว่า การกตัญญูกตเวทีนั้น

สามารถสร้างบุญกุศล

ให้กับตัวเราได้มากมายเลยทีเดียว

หลายคนบ่นว่าเหนื่อย

และหมดกำลังในการเลี้ยงดู พ่อแม่ที่ชรา

ทำบุญกับพ่อแม่ดีกว่าคนอื่น หรือที่ไหนทั้งสิ้น

ในทางโลกล้วนได้รับการสรรเสริญ

ในทางธรรมล้วนได้รับการยกย่อง

ทำบุญกับลูกด้วยมิหวังผลไม่ได้คิดว่า

จะได้อะไรตอบแทนเต็มบุญเลยที่ได้ทำ

แม้แต่สัตว์เลี้ยง หรือไม่ได้เลี้ยง

เราให้อาหารให้ความรักเลี้ยงดู

ให้เมตตาไม่ได้หวังผลตอบแทน

เพียงเห็นเขาอิ่มมีความสุข

จิตใจเรามีแต่สูงขึ้น

กิเลสไม่ดีแทรกตัวย าก

อย่ามองว่าเป็นภาระ แต่ให้มองว่า

เรากำลังสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่

วิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่

ข้อที่ 1.เลี้ยงดูท่านย ามชรา
เอาใจใส่การกินอยู่ หลับนอนของท่าน

ไม่ให้เดือดร้อน เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ท่านแก่

เช้าวันใหม่ท่านแก่ไปอีกวันแล้ว

เรารู้ว่าท่านแก่ทุกวันก็แล้วกัน

จะได้ตอบแทนได้ทุกวัน

ข้อที่ 2. ช่วยเหลือกิจการงานของท่าน
ช่วยแบ่งเบาภาระ ของท่าน

เพื่อให้ท่านมีโอกาสพักผ่อน

เพราะท่านเหนื่อยมามากแล้ว

หรือเปิดโอกาสให้ท่าน ได้เข้าวัดฟังธรรมะ

ข้อที่ 3.รั กษ าวงศ์ตระกูลที่ท่าน
ดำรงอยู่ได้นาน คือ ทำความดีนั้นเอง

ข้อที่ 4.ประพฤติตนดีควรแก่ การรับมรดก
ไม่ใช่อยู่เพื่อหวังมรดก

ข้อที่ 5.เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว
ก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อย่างสม่ำเสมอ

แม้ท่านจะเกิดในภูมิที่สูงกว่า

หรือไม่สามารถรับกุศลได้

การระลึกและแผ่เมตตาจิต

ให้แก่พ่อแม่เป็นมงคลอันประเสริฐ

อานิสงส์ ของการดูแลพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ

ข้อที่ 1.มีความเจริญก้าวหน้า

ข้อที่ 2.ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

ข้อที่ 3.ทำให้มีความสุข

ข้อที่ 4.เป็นตัวอย่างอันดีแก่ คนรุ่นหลัง

ข้อที่ 5.มีความอดทน

ข้อที่ 6.เป็นคนมีสติ รอบคอบ

ข้อที่ 7.เป็นคนมีเหตุผล

ข้อที่ 8.ปลอดภัย ในย ามคับขัน

ข้อที่ 9.เทวดารั กษ า

ข้อที่ 10.ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

ข้อที่ 11.พ้นทุกข์ได้

ข้อที่ 12.พ้น ภั ย ได้

ข้อที่ 13.ได้ลาภ โดยง่าย

ใครที่รู้ตัวว่าตอนนี้
ยังทำหน้าที่ของลูกไม่ดีพอ

เริ่มใหม่ตั้งแต่วันนี้ ยังไม่สาย

กลับไปบ้านไปดูแลพ่อแม่

เอาใจใส่ท่านให้มาก

เหมือนกันที่ท่านดูแลเรา

รับรองว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นอีกเยอะมาก

เพราะ สิ่งที่ท่านได้รับกลับมานั้นคือ

รอยยิ้มที่ทาจากหัวใจและความสุข

ที่หาไม่ได้จากที่อื่นแน่นอน

ขอบคุณแหล่งที่มา : me-panya.com