Uncategorized

‘ป๋าเปรม’ถึงแก่อสัญกรรมที่รพ.พระมงกุฏ ด้วยวัย 99 ปี

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ได้ถึงแก่อสัญกรรมที่ รพ.พระมงกุฏ เมื่อเวลา 09.09 น.ด้วยวัย 99 ปี