ข่าวทั่วไป

ประกาศให้หยุดทั่วทั้งประเทศ เปิดกำหนดการ ‘พระราชพิธีบรมราชาภิเษก’

Loading...

โดยสำหรับวันที่ 6 เมษายนนั้นก็จะมีพิธีกรรมตักน้ำทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี ภายในวันที่ 8-9 เมษายน มีพิธีปลุกเสกน้ำทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศไทยวันที่ 18-19 เมษายน ที่จะถึงนี้เป็นการปลุกเสกน้ำรวมวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร โดยตัวนายกรัฐมนตรีเองนั้นก็มีหน้าที่เป็นประธานในพิธี

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี ทรงรับสั่งให้เป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องและมีการคัดกรองอย่างดีจึงจะนำมาใช้ในพระราชพิธีได้ในวันที่ 22-23 เมษายนนี้

และในวันที่ 2 พฤษภาคมนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จบวงสรวงด้วยพระองค์เองและในวันที่ 3 พฤษภาคมจะมีการเชิญสุพรรณบัฏเข้าวัง และประกาศการบรมราชาภิเษกโดยจะมีคณะรัฐมนตรีร่วมด้วยและในวันที่ 4 พฤษภาคม จะมีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงหัวค่ำเริ่มจากการบรมราชาภิเษกถวายพรประกาศพระองค์เป็น ศาสนูปถัมภก สักการะ พระบรมอัฐิเฉลิมแท่นบรรจถรณ์ในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้ช่วงเช้าจะเฉลิมพระปรมาภิไธยช่วงเย็นเสด็จเรียบพระนคร

วันที่ 6 พฤษภาคมเสด็จออกให้ประชาชนและคณะทูตเข้าเฝ้า ในส่วนของวันที่ 6 พฤษภาคมนี้คณะกรรมการจัดการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษมีมติ ให้เป็นวันหยุดเพื่อให้เป็นการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปได้ด้วยดี

Loading...